Scholing
voor assistenten

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

De Ib’er als kwaliteitscoördinator 2023-2024

Hoe bewaak je als Intern Begeleider (Ib’er) de kwaliteit van de zorgprocessen van je school? Als Ib’er ben je de spil in de ondersteuningsstructuur, maar hoe zorg je ervoor dat je grip houdt op de coördinatie van de werkzaamheden?

De ibér

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module kijken we gezamenlijk naar de manier waarop de kwaliteit van het onderwijs binnen je school wordt bepaald, bewaakt en verbeterd en welke rol je als Ib’er daarin kunt hebben. Daarnaast gaan we bezig met de methodiek Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB) om de samenwerking tussen Ib’ers en leerkrachten te versterken. Een vakinhoudelijke verdieping (taal / rekenen) en het analyseren van de leeropbrengsten zal ook centraal staan. Ten slotte is het belangrijk dat je als coördinator ook ‘tools’ in handen krijgt om de cultuur en de werkwijze zoals gewenst door te kunnen voeren naar het gehele team: hoe lukt het beter om veranderingen door te kunnen voeren binnen je eigen school?

  Doelen:

  • Je bent (meer) in staat om de handelingsbekwaamheid van de leerkracht te vergroten en te verstevigen met behulp van consultatieve leerlingbegeleiding;
  • Je kent je eigen rol en je hebt meer vat op de kwaliteitszorg binnen je school;
  • Je hebt meer ‘tools’ om veranderingen door te voeren binnen je eigen school.

  Overzicht:

  Doelgroep: ib
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Wouter Hart, Marieke van Roy, Wim Meijer, Wilfred Hofstetter e.a.
  Locatie: Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  06/02, 27/02, 19/03, 09/04, 23/04
  Tijdstip: 09:00 - 12:00 uur
  Totale studielast:  40 uur (waarvan 20zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1750,00 p.p. (of collectiviteitsafspraak)