Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Van S(B)O opbrengst-analyses naar aanbod en aanpak in je klas 2023-2024

Bovenschoolse s(b)o-opbrengsten geven inzicht in trends en ontwikkelingen per vakgebied, per leerjaar, per ontwikkelingsperspectief. Als leerkracht wil je de analyses omzetten in de praktijk, door de informatie om te zetten in keuzes ten aanzien van leerstofaanbod en passende didactiek.

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module analyseer je samen met collega-leerkrachten de bovenschoolse CITO-resultaten per vakgebied, per leerjaar en per ontwikkelingsperspectief. Je leert trends en verschillen te interpreteren en vertaalt de analyses naar interventies, leerstofaanbod en het didactisch handelen in de groep. De docent en gastdocenten komen allen uit het s(b)o en bieden je handvatten voor het interpreteren en vertalen van de gegevens.

  Doelen:

  • Vaardig in het interpreteren van bovenschoolse CITO-resultaten op basis van ontwikkelingsperspectieven;
  • Inzicht in trends en kenmerken van doelgroepen voor de vakgebieden lezen en rekenen;
  • Kennis van mogelijke interventies en didactische aanpassingen voor je eigen groep.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr
  Schoolsoort: sbo, so, po
  (Gast)docenten: Ate de Boer, Ingrid de Rijber, Bé Poolman, Wilfred Hofstetter
  Locatie: Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  17/04, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06
  Tijdstip: 16:00 - 20:00 uur
  Totale studielast:  40uur (waarvan 20 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1450,00 p.p.