Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Arbeidstoeleiding in bedrijf 2022-2023

Er zijn een aantal bedrijven in Noord-Nederland waar relatief veel jongeren uit het vso en pro naar uitstromen. Om de toeleiding naar deze en andere arbeidsplekken te optimaliseren is het voor docenten en stagecoaches goed te weten wat er bij deze bedrijven van de jongeren wordt verwacht, waar ze tegenaan lopen en wat ze verwachten van het onderwijs.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_19

Inhoud:

In de themareeks ‘arbeidstoeleiding in bedrijf’ ga je samen met collega’s uit Noord-Nederland op werkbezoek bij drie bedrijven die veel ervaring hebben met (ex-) vso- en pro-werknemers. Er wordt een rondleiding verzorgd en een toelichting gegeven op de bedrijfsvoering en de begeleiding van de jongeren. Ook is er (in kleine groepen) veel ruimte voor vragen, dilemma’s en ervaringen van medewerkers en direct betrokkenen met een vso- of pro-achtergrond.

Doelen:

  • Inzicht in essentiële werknemersvaardigheden en mogelijke knelpunten;
  • Inzicht in de behoeften van het bedrijfsleven t.a.v. arbeidstoeleiding op vwo- en pro-scholen;
  • Kennis van succesvolle begeleidingsaspecten voor vso- en pro-jongeren.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr/stagecoach
Schoolsoort: vso/pro
(Gast)docenten: Niels Hoekstra, Ate de Boer
Locatie: Veendam, Sneek, Assen
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
08/03, 05/04, 17/05
Tijdstip: 15:00 - 17:00 uur
Totale studielast: 15 uur (waarvan 3 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 375,00 p.p.