Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Spel en aanbod jonge kind 2023-2024

Een sterk beredeneerd aanbod passende bij de populatie van jouw school waarbij je grip krijgt op het onderwijsleerproces. Welke doelen kun je dan stellen voor jonge kinderen en waarop baseer je die keuzes? Hoe weet je zeker dat je leerlingen tijdens de kring, werk -en speelmomenten aan het leren zijn? Dit zijn voorbeelden van praktijkvragen die lastig te beantwoorden zijn, helemaal als je weet dat ieder kind zich op eigen wijze en tempo ontwikkelt.

Spel en aanbod jonge kind

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In drie praktijkgerichte bijeenkomsten ontvang je essentiële kennis rondom het jonge kinderbrein en leer je onderwijskundige keuzes te maken waarbij je juist dat jonge kind en haar unieke brein centraal stelt.  Stap voor stap wordt je meegenomen in hoe je bovengenoemde lastige vragen eindelijk kunt beantwoorden. Daarbij zal er volop aandacht zijn voor het ontwikkelen vanuit spel en de vaardigheden die professionals nodig hebben om dit zo goed mogelijk te stimuleren.

  Doelen:

  • Vergroten van de didactische vaardigheden door middel van spel;
  • Vaardiger in het maken van onderwijskundige keuzes voor het jonge kind;
  • Onderwijs ontwerpen dat aansluit bij zowel het niveau als de doelstellingen.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass/lkr
  Schoolsoort: sbo/so/po
  (Gast)docenten: Anouk Brouns
  Locatie: Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  17/01, 06/02, 07/03
  Tijdstip: 15:30 - 17:30 uur
  Totale studielast: 18 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 950,00 p.p.