Actieve sessies en actuele thema's

Themacolleges

Kennispraktijknetwerk ZMOLK

Kinderen of jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problemen, ook wel ZMOLK’ers genoemd, leveren veel vragen op bij professionals in zowel het onderwijs als de zorg. Voor deze doelgroep is niet zomaar een gedegen aanpak of effectief programma voor handen. Om deze jeugdigen zo optimaal mogelijk te begeleiden is het nodig dat er een overkoepelende visie, een gedegen aanpak en organisatorische omstandigheden worden gecreëerd, waarmee alle professionals in een regionaal netwerk uit de voeten kunnen.

ZMOLK

Inhoud:

In de afgelopen jaren hebben het Lecso (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) en het NJI (Nederlands Jeugdinstituut), samen met collega’s uit het veld, een basisaanpak voor ZMOLK’ers ontwikkeld. In drie aparte bijeenkomsten wisselen professionals (uit de zorg en het onderwijs) kennis en ervaringen uit en gaan aan de slag met deze basisaanpak. In de laatste netwerkbijeenkomst ligt de focus op het implementatieproces en het bevorderen van kennisproductiviteit. Een aantal thema’s die behandeld worden zijn: klimaat creëren, situaties hanteren en relatie presenteren. De basisaanpak is inmiddels uitgebreid met thema’s als zelfregulatie en ouderparticipatie. Bovendien wordt er aansluiting gezocht bij de thema’s die bij de deelnemers leven. Het doel van dit regionale kennispraktijknetwerken is het delen van de gezamenlijke aanpak met het gehele veld.

Doelen:

• Kennis en inzicht verkrijgen in de vernieuwde basisaanpak voor ZMOLK’ers
• Uitbreiden/ aanpassen van de basisaanpak met eigen ervaringen en inzichten
• Bevorderen van implementatie en kennisproductiviteit binnen het regionale netwerk