Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Ontwikkelingstimulatie bij jongeren met internaliserend gedrag 2023-2024

Het geven van onderwijs is niet eenvoudig, zeker niet sinds de komst van ‘passend’ onderwijs. Naast onder andere het gedifferentieerd didactisch aanbod gaat vooral veel energie naar jongeren met externaliserend gedrag. Toch is er minstens zoveel sprake van internaliserende problematiek, zeker de afgelopen jaren.

ontwikkelingstimulatie

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Jongeren die externaliserend gedrag vertonen krijgen veel aandacht omdat zij het lesgeven en de groepsdynamiek behoorlijk verstoren. Toch komt internaliserende problematiek, zoals diverse soorten angststoornissen en somberheid evenveel voor en de laatste tijd zelfs meer. Deze problemen zijn minder duidelijk zichtbaar en in combinatie met enorme werkdruk, worden deze leerlingen vaker over het hoofd gezien.

  Doelen:

  • Inzicht over oorzakelijke facturen (nature/nurture);
  • Het herkennen van het internaliserend problematiek bij jongeren;
  • Handvatten om deze problemen aan te pakken, zonder grote tijdsinvestering.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho/mt
  Schoolsoort: vso/pro/vo
  (Gast)docenten: Giel Vaessen
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  30/05, 20/06
  Tijdstip: 15:30 - 18:30 uur
  Totale studielast: 12 uur (waarvan 6 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 750,00 p.p.