Masterclasses, webinars, workshops

Actueel en inspirerend

Het Landelijk Doelgroepenmodel en het ontwikkelingsperspectief 2023-2024

Leerlingen in het GO/ PRO én leerlingen in het regulier onderwijs die meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de ‘basisondersteuning’, hebben ook recht op een ontwikkelingsperspectief (OPP). In het ontwikkelingsperspectief wordt een (uitstroom)perspectief vastgesteld, onderbouwd en uitgewerkt in een plan van aanpak. Het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) kan worden gebruikt als basis voor een OPP, met als voornaamste doel dat een OPP eenduidiger, inzichtelijker en praktijkgerichter wordt uitgewerkt.

ldgm 400

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze masterclass worden de wettelijke kaders van het ontwikkelingsperspectief toegelicht, evenals de achtergronden en bedoeling van het LDGM. Ook wordt geschetst wat de gewenste gevolgen zijn van het organiseren van doelgericht onderwijs met behulp van het OPP/ LDGM. Gezamenlijk wordt geanalyseerd wat mogelijke risico’s en voordelen zijn wanneer het LDGM als basis wordt gebruikt voor een (beknopt maar werkbaar) OPP.

  Doelen:

  • Kennis van de wettelijke kaders en bedoeling van het ontwikkelingsperspectief;
  • Kennis van de achtergrond en bedoeling van het Landelijk Doelgroepenmodel;
  • Inzicht in de mogelijke kansen en risico’s van het opmaken van een OPP aan de hand van het LDGM.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho/mt
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Ate de Boer
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  04/06
  Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur
  Totale studielast: 4 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 195,00 p.p.