Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Druk & Dwars (Train-de-trainer)

Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, de trainer van de sportclub: ze hebben allemaal te maken met kinderen die druk & dwars gedrag vertonen. We weten wel dat druk en dwars gedrag behoorlijk kan verminderen door middel van een effectieve aanpak, maar hoe nemen we anderen hier zo goed mogelijk in mee?

Druk en Dwars Tdt

  Aanmelden:

  Inhoud:

  De train-de-trainer module is bestemd voor gedragsexperts, gedrags-specialisten, jeugd- en gezinsprofessionals en pedagogisch medewerkers of leerkrachten die de basistraining Druk & Dwars succesvol doorlopen hebben. Wanneer je ook de train-de-trainer module goed hebt afgerond, mag je de Druk & Dwars basistraining binnen je eigen organisatie geven.

  Door op een positieve, voorspelbare en vergelijkbare manier met dit drukke en dwarse gedrag om te gaan, leer je alle betrokkenen weer positief te kijken naar het kind achter het gedrag.

  Doelen:

  • Vergroten van pedagogische draagkracht bij collega’s of ouders;
  • Collega’s of ouders stimuleren tot verbetering van communicatie en contact;
  • Verminderen druk & dwars gedrag binnen je organisatie.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr. vakman/lkr. meester/jeugd- en gezinsprofessionals
  Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
  (Gast)docenten: Laura Batstra en team
  Locatie: MFC 't Vinkhuys - Groningen
  Periode: Schooljaar 2021-2022
  Data:
  Tijdstip: 09:00 - 17:00 uur
  Totale studielast:  40 uur (waarvan 13 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1750,00 p.p. (lkr) / € 1250,00 (pm)