Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Stoornisdenken in 't onderwijs 2022-2023

Wat is er met dit meisje aan de hand? Zou er sprake kunnen zijn van ADD? Misschien past deze leerling het beste in een autismeklas? Zou er wellicht hechtingsproblematiek spelen? Dit zijn zoal vragen die je hoort in het onderwijs. Het ‘stoornisdenken’ in het onderwijs blijkt behoorlijk hardnekkig.

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_25

Inhoud:

In deze themareeks ontdek je hoe het stoornisgebonden denken lange tijd overheerst heeft in onze samenleving. De school is bij uitstek een plek waar problemen voor het eerst ontstaan en van waaruit aangestuurd wordt op psychiatrisch onderzoek. Passend Onderwijs heeft o.a. tot doel het denken in termen van ‘wat mankeert dit kind?’ weer meer te vervangen door ‘wat heeft dit kind nodig?’.
Wanneer leerkrachten bij problemen uitgaan van stoornissen en dus oorzaken in het kind, zullen ze zich minder bewust zijn van hun eigen invloed en mogelijkheden.

Doelen:

  • Kennis over inclusief onderwijs, jeugdhulp en stoornisdenken;
  • Inzicht in interactiedenken in de praktijk;
  • Onderzoekende houding t.a.v. stoornisdenken ontwikkelen.

Overzicht:

Doelgroep: lkr/ib/gd/MT
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Laura Batstra, Bert Wienen, Wim Meijer, Marieke van Roy
Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
14/02, 14/03, 11/04
Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
Totale studielast: 18 uur (waarvan 12 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 950,00 p.p.