Masterclasses, webinars, workshops

Actueel en inspirerend

Passende perspectieven taal en rekenen 2023-2024

Het leren van basisvaardigheden taal en rekenen zijn een belangrijk doel in het onderwijs. De referentieniveaus geven daarbij kaders voor wat leerlingen bv aan het einde van een basisschoolperiode zouden moeten kennen en kunnen. Maar (lang) niet alle leerlingen halen deze niveaus. Passende Perspectieven kan dienen als alternatief kader.

Passende perspectieven

  Aanmelden:

  Inhoud:

  Passende perspectieven po/sbo/so biedt leerroutes taal en rekenen voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief die om verschillende redenen het referentieniveau 1F op 12-jarige leeftijd niet kunnen halen. De leerroutes lopen door in praktijkonderwijs en vmbo-b/k om toe te werken naar 1F/2F.

  In deze masterclass wordt door twee experts van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (het SLO) de achtergrond en opzet van Passende Perspectieven toegelicht voor de vakgebieden taal/ lezen en rekenen. Ook wordt ingegaan op het kiezen van relevante en haalbare doelen en een doorgaande leerlijn tussen de verschillende schoolsoorten zoals po-vo en sbo-pro.

  Doelen:

  • Je maakt kennis met de leerroutes Passende perspectieven voor po/sbo/so;
  • Je leert hoe je relevante en haalbare doelen kunt kiezen voor je leerlingen met een ontwikkelingsperspectief;
  • Je krijgt inzicht in de doorgaande leerlijn taal en rekenen van po/sbo/so naar praktijkonderwijs en vmbo-b/k.

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho
  Schoolsoort: po/sbo/so
  (Gast)docenten: Stephanie Kastelein, Iris Verbruggen
  Locatie: Van der Valk Hotel Drachten
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  04/04
  Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur
  Totale studielast: 4 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 45,00 p.p.