Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Mytylonderwijs 2022-2023 | Oplossingsgericht werken met NAH

Een zeer klein percentage van de Nederlandse leerlingen volgt mytylonderwijs. In veel gevallen is het complex om passend onderwijs voor deze diverse doelgroep te ontwikkelen. Onder het personeel is er duidelijk behoefte aan verdiepende informatie over bepaalde aandoeningen of interventies.
Maar welke thema’s hebben de hoogste prioriteit voor al die professionals?

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_18

Inhoud:

NAH wordt in de literatuur beschreven als een ‘breuk in de levenslijn’. Mensen met NAH worden geconfronteerd met problemen die ze voor het letsel niet kenden. Vermoeidheid, problemen met aandacht en executieve functies en een grotere prikkelgevoeligheid zijn daar voorbeelden van. Ze moeten op zoek naar nieuwe manieren om met deze problemen om te leren gaan.
Professionals zijn geneigd om vanuit de probleemfocus naar deze klachten te kijken om van daaruit op zoek te gaan naar oplossingen. De vraag is of dat ook omgedraaid kan worden en er vanuit een meer oplossingsgerichte focus naar de hulpvraag kan worden gekeken. Niet de focus op wat niet kan, maar op wat wel kan en wat daarvoor nodig is. De principes van ‘oplossingsgericht werken’ worden op een praktijkgerichte manier toegespitst op het onderwijs aan leerlingen met NAH.

Doelen:

  • Kennis van zowel de kenmerken als van de impact van NAH;
  • Inzicht in succesvolle interventies;
  • Praktische aanbevelingen t.b.v. het signaleren en ondersteunen.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr
Schoolsoort: mytyl/so/vso
(Gast)docenten: Edwin Harms
Locatie: School Lyndensteyn, Beetsterzwaag
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
22/11
Tijdstip: 16:30 - 18:30 uur
Totale studielast: 6 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 350,00 p.p.