Begeleiden van gedragsproblemen
Wat werkt en wat juist niet?

Als onderwijsassistent heb je af en toe je handen vol om het gedrag van je leerlingen in goede banen te leiden. Het valt niet mee om hardnekkig probleemgedrag effectief te begeleiden. Goede pedagogische vaardigheden zijn van groot belang.

modules 17-18_

Inhoud:

In deze module leer je herkennen wat leerlingen met probleemgedrag nodig hebben en hoe je in je pedagogische handelen aan kunt sluiten bij de behoeftes van die leerlingen. De theorie is kort en direct toepasbaar. Er is vooral aandacht voor de dagelijkse praktijk met praktische tips om lastig gedrag te voorkomen en te hanteren. Aan de hand van (ingebrachte) videobeelden en -casussen ontdek je hoe je (speciale) kinderen met gedragsproblemen optimaal kunt begeleiden. In vijf interactieve, oplossingsgerichte colleges, krijg je zicht op de meest voorkomende gedragsstoornissen (ASS, ADHD, ODD, angst- en hechtingsproblemen) en hoe je deze kunt begeleiden. We onderzoeken de balans tussen structuur bieden en grenzen stellen, tussen ondersteunen en ruimte bieden. Waar trek je grenzen en hoe handhaaf je die op een prettige manier? Ook aspecten als tact, intuïtie, sensitiviteit en responsiviteit komen aan bod. We kijken naar de rol die je speelt bij het ontstaan of voortbestaan van gedragsproblemen. Wat werkt en wat juist niet? Na het volgen van deze
module ben je in staat om hardnekkige gedragsproblemen en veel voorkomende gedragsstoornissen effectief te begeleiden.

Doelen:

  • Praktische suggesties voor het begeleiden van lastig te hanteren gedrag
  • Aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met gedragsstoornissen
  • Pedagogische vaardigheden en een optimale basishouding

Overzicht:

Doelgroep: Assistenten en leraarondersteuners
Kerndocenten: DIck Vogel
Locatie: Heerenveen
Periode:

Schooljaar 2017-2018

Data:

Woensdag 27-09 / 11-10 / 01-11 / 15-11 / 29-11

Tijdstip:

13.30 – 17.00 uur

Totale studielast:

30 uur (waarvan 15 zelfstudie uren)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.