Actieve sessies
Aan de slag met actuele thema's

Themacolleges

Inspiratiebijeenkomst Epilepsie

Epilepsie is een ziekte die zich kan uiten in de vorm van epileptische aanvallen. Een epileptische aanval eist veel van een kind; het kan tijdens een aanval geen aandacht opbrengen voor iets anders. Daarnaast kan epilepsie grote gevolgen
hebben voor het denk- en werktempo en het geheugen van een leerling.. Om deze leerling passend onderwijs te bieden, is
het van groot belang dat je als professional kennis hebt van epilepsie. Deze kennis kun je inzetten voor het bepalen van
de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling, zodat je je pedagogisch- en didactisch handelen daarop af kunt stemmen.

epilepsie
[opendagenForm]

Inhoud:

Tijdens de bijeenkomst zal eerst ingegaan worden op wat epilepsie
voor een kind betekent. Vervolgens zal er aandacht besteed worden
aan de verschillende aanvalstypen, de behandeling van epilepsie en de
consequenties van epilepsie op het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Door middel van achtergrondinformatie, videofragmenten en casuïstiek
worden de kenmerken van epilepsie, de onderwijsbehoeften en de
pedagogisch en didactisch aanpak van leerlingen met epilepsie belicht. Deze
bijeenkomst komt voort uit de e-learning Epilepsie, die in samenwerking met
het Landelijk Werkoverleg Epilepsie en Onderwijs (LWOE) tot stand is gekomen.

Doelen:

• Kennis van de kenmerken van verschillende typen epilepsie
• Doorgronden van de problematiek bij een leerling met epilepsie
(comorbiditeit met leer- & gedragsproblemen)
• Herkennen van de onderwijsbehoeften van leerlingen met epilepsie
• Praktische handvatten voor een effectieve aanpak voor leerlingen met
epilepsie
Meer

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, ib’ers, schoolontwikkelaars
s(bo), vso, pro, (po)
Docenten: Yvonne Nuvelstijn en Marthie Gouma
Locatie: Heerenveen
Periode: Schooljaar 2019-2020
Data: [opendagenDates]
Tijdstip: [opendagenTime]
uur
Totale studielast: 2 uur
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: Gratis