Niveau meesterschap

Onze scholing voor leerkrachten

Tweejarige meesterschapmodule:
Gedrag

Het omgaan met en voorkomen van sociaal-emotionele problematiek is in de specialistische onderwijspraktijk complex. Veel (v)so of sbo-scholen krijgen meer leerlingen binnenboord die aanzienlijke gedragsproblematiek laten zien; de noodzaak voor een gedegen aanpak is groot. Het is dan ook goed dat er op elke school een ervaren collega is die kan helpen, ondersteunen en meedenken bij gedragsproblematiek.

Meesterscap-gedrag4

Inhoud:

De meesterschapsmodule gedrag belicht vier thema’s: sociaal emotionele ontwikkeling, het volgen/ signaleren van gedrag, het aanbod van gedragsmethodieken voor (v)so/sbo en de aanpak van zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen.  Tijdens de bijeenkomsten zullen verschillende toonaangevende gastdocenten deze vier thema’s belichten vanuit onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Er wordt een afwisseling gemaakt tussen kennisverrijking, het doen van opdrachten, het analyseren van filmfragmenten en uitwisselen van ervaringen en tips. Met als doel het verbeteren van het sociaal emotioneel klimaat op scholen. In de loop van de module ga je de opgedane competenties toepassen in de eigen school bij het maken van praktijkopdrachten in de klas, een gedragsbeleidsplan en een kleinschalig praktijkonderzoek op schoolniveau. Gedurende de 16 bijeenkomsten verdeeld over twee schooljaren voel je je als cursist steeds beter in staat om samen met je collega’s aantoonbaar beter gedrag bij de leerlingen te realiseren.

Doelen:

• Inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen in het s(b)o/vso
• Kennis en vaardigheden opdoen in het effectief signaleren/ volgen van gedrag op school
• De achtergrond als toepassingsmogelijkheden kennen van het verschillende aanbod voor s(b)o/vso
•Competenter in het minimaliseren/ voorkomen van gedragsproblemen in de school

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten, ib’ers in het (v)so en sbo
Docenten: Diverse toonaangevende sprekers
Locatie: Drachten
Periode:

Schooljaar 2018-2019 en 2019-2020

Data:

2018-2019: Donderdag 11-10 / 08-11 / 13-12 / 24-01 / 14-02 / 14-03 / 04-04 / 16-05

Tijdstip:

16.00 – 20.00 uur

Totale studielast:

64 uur per jaar, waarvan 32 uur zelfstudie