Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Passend ICT-onderwijs
Didactisch gebruik van digitale leermiddelen

`Werken op de iPad is leuk!` zeggen veel leerlingen. Daarnaast biedt ICT veel mogelijkheden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Veel digitale leermiddelen kunnen helpen bij het geven van gedifferentieerd passend onderwijs. Dit ontlast je als leerkracht en biedt de leerlingen extra gelegenheid tot gemotiveerd oefenen. Daar draait het in deze module om, toegespitst op zorgleerlingen en speciale leerlingen.

regulier ict

Inhoud:

In deze module nemen we het huidige aanbod aan applicaties, digitale leermiddelen en hun toepassingen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onder de loep. Hoe kom je bijvoorbeeld met behulp van de iPad tegemoet aan de leerstijlen van prikkelzoekende of juist prikkelmijdende leerlingen? Met welke toepassingen maak je het dagelijks leven van leerlingen met motorische- of leerproblemen een stukje makkelijker? En in hoeverre zijn het leren programmeren en het gebruik van robotica van toepassing voor leerlingen met bijvoorbeeld leerachterstanden? In de colleges wordt vanuit de theorie een directe link gelegd met de dagelijkse praktijk en er wordt volop geëxperimenteerd met de verschillende voorbeelden die aan de orde komen. Ook ga je zelf aan de slag met het ontwikkelen van een digitaal lesprogramma dat je direct kunt toepassen in je eigen klas.

De nadruk in deze module ligt op het gebruik van de iPad, naast andere type tablets, het digibord en de pc. Aan het eind van de module kun je het didactisch gebruik van digitale leermiddelen effectiever toepassen in de praktijk en kun je hiermee beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen.

Doelen:

  • Verkenning applicaties voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
  • Wat maakt een applicatie geschikt voor jouw doelgroep?
  • Zelf aan de slag met het maken van een digitaal lesprogramma voor joúw leerlingen

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Auke Sikma
Locatie: Drachten, Morra
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: 24-01 / 07-02 / 21-02 / 14-03 / 28-03
Tijdstip: 15.00 – 18.00 uur
Totale studielast: 30 uur (waarvan 15 zelfstudie uren)
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.