Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Alweer ziek?
Aanpak geoorloofd schoolverzuim

Werk je met leerlingen die (regelmatig) verzuimen als gevolg van lichamelijke klachten? Als mentor, coach, teamleider, zorgcoördinator of counselor in het vo of mbo heb je dan weinig grip op leerlingen die veelvuldig afwezig zijn. In deze module ontdek je dat er legio mogelijkheden zijn om te werken aan het verzuim en om de betrokkenheid bij school (weer) te vergroten.

regulier verzuim

Inhoud:

Deze module gaat over het herkennen en erkennen van geoorloofd verzuim. Je leert vroegtijdig te signaleren en interveniëren wanneer sprake is van (geoorloofd) verzuim op basis van lichamelijke klachten. We hebben het dan zowel over leerlingen met een duidelijke diagnose als leerlingen met onvoldoende verklaarde klachten. Tijdens de scholingsmodule krijg je praktische handvatten met behulp van o.a. oplossingsgerichte gespreksvoering. Want zo stelt Van der Wulp (2000): “met het kennen van het probleem, heb je nog geen oplossing. En zonder het probleem te kennen, kun je wel prima oplossingen bedenken.”

In deze module leer je hoe je preventief of vroegtijdig kunt handelen bij (somatisch onvoldoende verklaarde) lichamelijke klachten (SOLK). Of er nu wel of niet een diagnose is gesteld, als professional in het onderwijs wil je deze leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden. Erkennen van de klachten speelt hierin een belangrijke rol evenals het herkennen van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. Daarnaast is het voornaam dat er beleid opgesteld wordt en intensief samengewerkt met de ouders en alle partners binnen het netwerk.

Doelen:

  • Signaleren, erkennen klachten en herkennen ondersteuningsbehoefte
  • Samenwerken leerlingen, ouders en school
  • Effectief handelen bij geoorloofd verzuim
  • Kennismaken met ‘good practice’ zoals de werkwijze M@zl

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: Ruerdtsje Halbertsma
Locatie: Drachten
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: 22-01 / 05-02 / 19-02 / 12-03 / 26-03
Tijdstip: 15.00 – 18.00 uur
Totale studielast: 30 uur (waarvan 15 zelfstudie uren)
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.