Niveau meesterschap

Onze scholing voor leerkrachten

Tweejarige meesterschapmodule:
Lezen

De module Meesterschap: Lezen is een tweejarige module voor leerkrachten met een HBO master, die zich willen specialiseren in goed leesonderwijs aan leerlingen in het specialistisch onderwijs. Hoe bereik je hogere resultaten en meer trotse leerlingen?

modules 17-18_meester lezen

Inhoud:

In deze module gaan we gezamenlijk en aan de hand van (praktijk)onderzoek, op zoek naar verbetering in leesonderwijs. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: algemene leesontwikkeling, leesbeleving, digitale leesvormen, woordenschat, het leesbeleidsplan en leesbevordering. In het tweede jaar komen daar een aantal specifieke leesproblemen/-stoornissen bij. We koppelen theorie aan praktische opdrachten, cursisten voeren beknopt praktijk onderzoek uit, wisselen ervaringen uit en werken aan deskundigheidsbevordering door reflectie en intervisie. Je leert artikelen en achtergronden te vertalen naar je eigen praktijksituatie en kunt experimenten ten behoeve van onderzoek uitvoeren.

Dit is een module op niveau meester. Je kiest hiervoor als je in het bezit bent van een HBO master en ruimte ervaring hebt in het specialistisch onderwijs. Je bent ambitieus en kritische n neemt graag het voortouw in onderwijsontwikkeling. Je hebt een onderzoekende houding en kunt theorie en onderzoeksresultaten naar praktijksituaties te vertalen. Het is een tweejarige module met een redelijk intensieve studielast. Na het volgen van deze module ben je in staat om leesonderwijs te analyseren en om te adviseren op schoolniveau.

Doelen:

  • Inzicht in goed specialistisch leesonderwijs
  • Adviseren van collega’s voor verbeterde leeslessen
  • Beleidvorming op leesonderwijs (schoolniveau)

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten in het bezig van hbo master
Kerndocenten: Hanneke Wentink & Mirjam Mandemaker
Locatie: Drachten
Periode:

Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

Data:

8 colleges per jaar, verspreid over hele schooljaar

Tijdstip:

17.00-21.00 uur

Totale studielast:

320 uur (gemiddeld 4 uur per week)

Opgave:

via schooldirecteur

Deelname:

maximaal 20 pers.