Niveau basisbekwaam

Onze scholing voor leerkrachten

Themacursus
Zo leer je kinderen lezen en spellen

Met de juiste instructie, leren kinderen succesvol lezen en spellen. De methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft de juiste inzichten en handvatten om het lees- en spellingsonderwijs op je school te versterken. Met deze succesvolle instructiemethodiek maak je je eigen handelen effectiever. De methodiek kan naast elke lees/spellingmethode worden toegepast.

modules 17-18_15

Inhoud:

De tweedaagse cursus ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ richt zich op de opbouw van leren lezen en spellen. Tevens gaan we in op de vorm van instructie en het modelgedrag van de leerkracht. Oefeningen voor lezen en spellen staan centraal. Je krijgt richtlijnen en praktische tips welke je direct in je groep kunt toepassen. De methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft houvast bij lezen en spellen. Het geeft voor de leerkracht duidelijk aan hoe goed lees- en spellingonderwijs uitgevoerd dient te worden en geeft leerlingen inzicht in de structuur van de Nederlandse taal. Na invoer van deze methodiek, zijn bij veel scholen al snel verbeterde resultaten te zien. Dit is een themacursus van het Noordelijk Onderwijsgilde waarmee je je kunt verdiepen in een specifiek onderwerp. In dit geval in de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ van drs. José Schraven. Programma 1e dag: kernonderdelen van de klankzuivere periode, inclusief klankgebaren. Programma 2e dag: kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees- en spellingtoetsen.

Doelen:

• Themacursus over methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’

• Succesvol voor goed lees- en spellingsonderwijs

• Interactieve informatieoverdracht, praktische opdrachten

Overzicht:

Doelgroep: Leerkrachten
Kerndocenten: José Schraven
Locatie: Heerenveen
Periode: Schooljaar 2017-2018
Data: Woensdag 07-02 en 28-03
Tijdstip: 9.00-16.30 uur
Totale studielast: 14 uur
Opgave: via schooldirecteur
Deelname: maximaal 20 pers.