Inspireer, motiveer
en spreek elkaar aan

Wees creatief

Als lid van het managementteam van een school houd je je bezig met visie, beleid, teamzaken en onderwijskwaliteit. Naast opbrengsten en andere 'harde' gegevens, komt het ook aan op cultuur en oog voor wat er speelt binnen de school. In onze scholing bieden we je de laatste inzichten en juiste handvatten om als lid van het managementteam het verschil te maken.

Als interne begeleider of zorgcoördinator ben je de spil van de school in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en het bieden van de juiste begeleiding aan zowel leerlingen als leerkrachten. Om die belangrijke rol van spil in het onderwijs optimaal te kunnen uitvoeren leer je bij het Noordelijk Onderwijsgilde niet alleen kennis en vaardigheden aan op het gebied van vakinhouden en leerlijnen, maar ben je ook in staat om onderwijsinnovaties en beleid effectief te vertalen naar het primaire proces. Naast kennis en vaardigheden komt vaak tact aan de orde in het begeleiden van leerlingen en leerkrachten en het afstemmen van de werkzaamheden met andere professionals als met ouders. Door het volgen van de scholing van het Noordelijk Onderwijsgilde voel je je steeds meer competent in al deze disciplines en heb je een goed beeld van je talenten en ambities.

2021-2022 scholing voor MT & IB:

docenten4

Marieke van Roy

“Optimaliseer je onderwijskundig leiderschap en creëer een lerende school.”