Scholing voor
onderwijsprofessionals

Een jaarlijks wisselend aanbod

2020-2021

Nieuw aanbod

Voor specialistisch en
passend onderwijs

Praktijkgerichte scholing

Door onze cursisten
beoordeeld met een 9+

Enthousiaste deelnemers

Gevalideerd door
registerleraar

Professionaliseren door te leren

Het Noordelijk Onderwijsgilde is een professionaliseringscentrum voor specialistisch en passend onderwijs in Noord Nederland. We bieden praktijkgerichte scholing voor leerkrachten, assistenten, interne begeleiders en directies van alle schoolsoorten. Onze scholing heeft als doel het onderwijs aan leerlingen met specialistische onderwijsbehoeften te verbeteren. In samenwerking met scholen voor speciaal (basis) onderwijs, praktijkonderwijs, regulier voortgezet of primair onderwijs, ontwerpen we scholing op maat, die zeer hoog gewaardeerd wordt door de cursisten.

Het Noordelijk Onderwijsgilde biedt scholing op maat voor:

Wij zijn pas tevreden als onze cursisten en de scholen zeer tevreden zijn.

We leveren hoge kwaliteit

Door persoonlijk contact en meedenken bieden we scholing en begeleiding op maat.

We zijn betrokken en werken met korte lijnen

Met behulp van praktische opdrachten is de scholing direct toepasbaar in het onderwijs.

Onze scholing is praktijkgericht

Alle scholing is gebaseerd op actuele inzichten, bekwaamheidseisen,
kwaliteitskaarten en toezichtkaders van de onderwijsinspectie.

We koppelen scholing aan kwaliteits- en personeelsbeleid

Registreer (als leerkracht, interne begeleider of schoolleider) je gevolgde scholing
om aan te tonen dat je bekwaam bent en blijft werken aan je professionaliteit.

Onze scholing is geaccrediteerd

Van beginner tot vergevorderde; er is altijd een scholing die aansluit bij je persoonlijke ambitie en behoeften.

Alle scholing is op maat gemaakt