Extra handen
in de klas

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Als onderwijsassistent ondersteun je de leerkracht bij onderwijsinhoudelijke en organisatorische taken. Vooral als er zorgen zijn over de aanpak van individuele leerlingen, kun je uitkomst bieden voor de rest van de groep. Met onze modules leer je om nog beter op de behoeftes van je leerlingen in te spelen. Zo zorg je er samen met de leerkracht van je groep voor dat alle leerlingen goed passend onderwijs krijgen.

2020-2021 aanbod voor assistenten en leraarondersteuners:

2019-2020 modules voor assistenten en leraarondersteuners:

docenten2

Dick Vogel
Docent

“Ik denk graag mee en hou van korte lijnen. Cursisten krijgen begeleiding op maat.”