Extra handen
in de klas

Waardevol voor passend onderwijs

Optimaal aansluiten bij de
behoeftes van je leerlingen

Echt passend onderwijs

Als onderwijsassistent ondersteun je de leerkracht bij onderwijsinhoudelijke en organisatorische taken. Vooral als er zorgen zijn over de aanpak van individuele leerlingen, kun je uitkomst bieden voor de rest van de groep. Met onze modules leer je om nog beter op de behoeftes van je leerlingen in te spelen. Zo zorg je er samen met de leerkracht van je groep voor dat alle leerlingen goed passend onderwijs krijgen.

2021-2022 aanbod voor assistenten en leraarondersteuners:

Onze docenten denken graag mee en houden van korte lijnen. Cursisten krijgen begeleiding op maat.