Beste collega in het speciaal of passend onderwijs,

Als gevolg van de nieuwe maatregelen is ervoor gekozen alle lopende scholingen t/m juni te verplaatsen naar een nieuwe datum na de zomervakantie. Dit geldt ook voor de scholingen waarvoor al vervangende data in juni waren gepland.

De nieuwe data zullen zo spoedig mogelijk worden vastgesteld en gecommuniceerd met de betreffende deelnemers.

Alle cursisten die op dit moment nog scholing volgen bij het NOG worden door hun docent op de hoogte gebracht van de manier van inhalen.
Houd dus goed je mail en mijn-NOG in de gaten.

We hopen iedereen na de zomervakantie weer in goede gezondheid te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens alle collega’s van het Noordelijk Onderwijsgilde