Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Basisvaardigheden rekenen in relatie tot de cognitieve en executieve functies 2023-2024

Niet alle begeleiders en leerkrachten zijn zich bewust van of hebben kennis van de eisen die het rekenen van kinderen en hun cognitief functioneren vraagt. In deze scholing wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden van rekenen. Dat betekent dat we onderzoeken welke cognitieve en executieve functies noodzakelijk zijn om te leren rekenen en welke vaardigheden noodzakelijk om te kunnen (leren) rekenen, klokkijken, ruimtelijk denken en wiskunde-opdrachten op te lossen.

Medierend leren

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Inhoud:

In deze themareeks wordt er inzicht gegeven in de basisvaardigheden van rekenen, zodat we kunnen aansluiten in de zone van de naaste ontwikkeling van kinderen m.b.t. hun rekenvaardigheden en hun kunnen uitdagen de aangeboden rekenvaardigheden te overstijgen (transfer en veralgemenisering). Bestuderen wat een aantal wetenschappers over rekenen hebben gepubliceerd. Wordt er een relatie gelegd tussen rekenvaardigheden en de noodzakelijke onderliggende functies als cognitieve en executieve functies. Daarnaast worden de volgende basisrekenvaardigheden behandeld: getalbegrip, maatbegrip, correspondentie, conservatie, seriatie en tellen tot 15. Ook worden de volgende negen componenten van voorbereidend rekenen besproken: vergelijken, hoeveelheden koppelen, één-één correspondentie, ordenen, telwoorden gebruiken, synchroon en verkort tellen, resultatief tellen toepassen van kennis van getallen en schatten.

De scholing is praktisch van aard. Allerlei oplossingstechnieken, praktische vaardigheden, materiaal, spel, etc. die de theorie verduidelijken worden gebruikt.

 

*Deze scholing is uitgezonderd van eventuele prijsafspraken tussen het NOG en instellingen.

Doelen:

  • Kennis opdoen van rekenvaardigheden in relatie tot cognitieve- en executieve functies;
  • Vaardig in het maken van een analyse welke rekenvaardigheden en onderliggende functies de leerling wel of niet beheerst;
  • De leerling op metacognitief niveau eigenaar laten worden van zijn eigen rekenvaardigheden;
  • Vaardig in het ontwikkelen van verschillende extra materialen om zowel een instructie te verduidelijken als ook om met andersoortig materiaal te werken aan de transfer van de rekenvaardigheden.

Overzicht:

Doelgroep: lkr./ib/ortho
Schoolsoort: alle (incl. regulier)
(Gast)docenten: Emiel van Doorn
Locatie: School Lyndensteyn, Beetsterzwaag
Periode: Schooljaar 2023-2024
Data:
12/02, 18/04, 06/06
Tijdstip: 15:30 - 18:00 uur
Totale studielast:  20 uur (waarvan 10 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 450,00 p.p.