Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Het Landelijk Doelgroepenmodel 2023-2024 [GEANNULEERD]

Het Landelijk Doelgroepenmodel (LDGM) is een kader dat kan helpen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief en passende uitstroombestemming. Om de kracht van het LDGM als bespreekmodel te benutten en de risico’s te beperken, is verdieping, discussie en praktijkervaring gewenst.

ldgm 400

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module staat de achtergrond, bedoeling en de uitwerking van het model in de praktijk centraal. De vier domeinen uit het model worden behandeld en ondersteund door praktijkvoorbeelden uit diverse schoolsoorten. Er wordt een koppeling gemaakt met het ontwikkelingsperspectief en de mogelijke verwerking van het model in een cyclus Handelingsgericht werken. Aan het einde van de module heb je handvatten aangereikt gekregen ten aanzien van het gebruik van het model en inzicht in de (gewenste) consequenties die het kan hebben voor doelen, leerstofaanbod en een plan van aanpak.

  Doelen:

  Overzicht:

  Doelgroep: lkr/ib/ortho/mt
  Schoolsoort: alle (incl. regulier)
  (Gast)docenten: Ate de Boer
  Locatie: Van der Valk Hotel Groningen - Hoogkerk
  Periode: Schooljaar 2023-2024
  Data:
  19/10, 09/11, 23/11, 07/12, 18/01
  Tijdstip: 15:00 - 18:00 uur
  Totale studielast: 40 uur (waarvan 20 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p.