Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Mytylonderwijs 2022-2023 | DCD: alleen motorisch onhandig?

Een zeer klein percentage van de Nederlandse leerlingen volgt mytylonderwijs. In veel gevallen is het complex om passend onderwijs voor deze diverse doelgroep te ontwikkelen. Onder het personeel is er duidelijk behoefte aan verdiepende informatie over bepaalde aandoeningen of interventies.
Maar welke thema’s hebben de hoogste prioriteit voor al die professionals?

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_17

Inhoud:

Kinderen met de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) vertonen motorische onhandigheid. De complexiteit van het beeld kan ertoe leiden dat kinderen zich niet begrepen voelen. Dit kan gevolgen hebben voor hun zelfvertrouwen en het leren op school.
In dit themacollege komen de nieuwste inzichten en afspraken uit de landelijke richtlijn DCD aan bod. Bovendien wordt er ingezoomd op het perspectief van de leerlingen, hun onderwijsbehoeften en mogelijke problemen die zij ervaren. Hoe kun je omgaan met de onderwijsbehoeften van deze leerlingen? Aan de hand van beelden en fotoverhalen worden interventies zichtbaar gemaakt en tips gegeven die meteen toepasbaar zijn in de klas. Ook worden praktische adviezen gedeeld voor ondersteuning van de leerling en samenwerking met de ouders.

Doelen:

  • Kennis van zowel de kenmerken als van de impact van DCD;
  • Inzicht in succesvolle interventies;
  • Praktische aanbevelingen t.b.v. het signaleren en ondersteunen.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr
Schoolsoort: mytyl/so/vso
(Gast)docenten: Annelies de Hoop
Locatie: Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
25/10
Tijdstip: 16:30 - 18:30 uur
Totale studielast: 6 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 350,00 p.p.