Themacolleges

Elke scholing is op maat ontwikkeld

Mytylonderwijs 2022-2023 | Levend Verlies

Een zeer klein percentage van de Nederlandse leerlingen volgt mytylonderwijs. In veel gevallen is het complex om passend onderwijs voor deze diverse doelgroep te ontwikkelen. Onder het personeel is er duidelijk behoefte aan verdiepende informatie over bepaalde aandoeningen of interventies.
Maar welke thema’s hebben de hoogste prioriteit voor al die professionals?

2022-2023 NOG Opleidingen MagazineV2e_400x400_16

Inhoud:

Leerlingen die opgroeien met een, aangeboren of niet-aangeboren, aandoening hebben te maken met ‘levend verlies’. Dit is een verwerkingsproces dat een leven lang kan duren. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een eigen identiteit en het functioneren op school. Hoe ga je hier als leerkracht mee om?
In dit interactieve college kijken we op een rouwsensitieve manier naar hoe leerlingen hun beperkingen beleven, hoe je dit kunt herkennen en hoe je hierbij kunt ondersteunen. Ook wordt er aandacht besteed aan het ‘levend verlies’ bij ouders. Aan de hand van een model met praktijkvoorbeelden komt de beleving van ouders, hun houding (o.a. richting professionals) en het handelen van leerkrachten aan bod.

Doelen:

  • Kennis van zowel de kenmerken als van de impact van levend verlies;
  • Inzicht in succesvolle interventies;
  • Praktische aanbevelingen t.b.v. het signaleren en ondersteunen.

Overzicht:

Doelgroep: ass/lkr
Schoolsoort: mytyl/so/vso
(Gast)docenten: Tanja van Roosmalen
Locatie: De Twijn, Zwolle
Periode: Schooljaar 2022-2023
Data:
11/10
Tijdstip: 16:30 - 18:30 uur
Totale studielast: 6 uur (waarvan 4 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 350,00 p.p.