Verdieping in speciaal onderwijs

Modules

Onderweg met het portfolio

De meeste scholen zijn vorig jaar gestart met het VSO-diploma, het diplomagesprek, het examenreglement en ook het portfolio. Dit roept vragen op over het eigenaarschap van leerlingen, de betrokkenheid van ouders en hoe dit te verwerken in het portfolio. Deze module neemt je mee als je ‘onderweg’ met het portfolio bent en dit wilt verbeteren.

Van portfolio naar werk

  Aanmelden:

  Inhoud:

  In deze module gaan we aan de slag met de huidige stand van zaken van het portfolio op school. Hierbij staan drie onderwerpen centraal. Ten eerste: hoe betrekken we de leerling zo goed mogelijk bij zijn eigen leerproces? Hierbij zal ook aandacht zijn voor het puberbrein van de leerling. Ten tweede staat de omgeving centraal: wie zijn betrokken en hoe beïnvloeden we ouders en vergroten we de betrokkenheid? Tot slot zal er aandacht zijn voor inzicht in de vervolgplek; wat moeten leerlingen kennen, kunnen en aankunnen bij de verschillende uitstroomprofielen?

  Doelen:

  • inzicht in het puberbrein en dat vertalen naar de begeleiding van de leerling en zijn portfolio;
  • inzicht in hoe je ouders en de omgeving meer kunt betrekken bij de arbeidstoeleiding;
  • kennis en uitwisseling van succesvolle projecten en werkwijzen van collega-scholen.

  Overzicht:

  Doelgroep: ass/lkr/stagecoach
  Schoolsoort: vso/pro
  (Gast)docenten: Patty van Baalen, Andreas Pels, Niels Hoekstra
  Locatie: Drachten, Sneek
  Periode: Schooljaar 2022-2023
  Data:
  08/02, 01/03, 05/04, 10/05, 07/06
  Tijdstip: 16:00 - 19:30 uur
  Totale studielast:  35 uur (waarvan 17,5 zelfstudie-uren)
  Opgave: www.mijn-nog.nl
  Kosten: € 1350,00 p.p.