Geschreven door Ruerdtsje Halbertsma

“Zucht”, daar zit je dan. Snel naar de school gereden voor het begeleidingsgesprek voor het tegengaan van haar schoolverzuim, meldt Imke* zich af. Aangezien ik met zieke leerlingen werk, gebeurt het met enige regelmaat dat leerlingen hun afspraak met mij afzeggen.

Ik zit meteen met de telefoon in de aanslag om te reageren. “Snapt ze dan niet dat…”

“Stop, ik trap er weer eens bijna in.” Door de aanval te kiezen, zal zij in de verdediging gaan. Dat zal mij niet helpen haar in beweging te krijgen. Ik denk terug aan het laatste gesprek met Imke. Zij moet bijna examen doen. Ze heeft nog een enorme achterstand weg te werken vanwege langdurige ziekte. Daarin verwacht ze van alles van haar docenten, maar de noodzaak om zelf in actie te komen, lijkt nog niet tot haar door te dringen.

We hebben besproken dat ze het zich niet kan permitteren nog een toets van de toetsweek te missen. Dus wat er ook gebeurt, ze moet erheen!

Compliment
Ze heeft de regie gepakt en haar eigen keuze gemaakt. Het gesprek met mij heeft ze afgezegd, omdat ze de toets niet kan missen. Als je in de schoenen van de leerling gaat staan, kun je bij elke afmelding sterke kanten ontdekken en is het mogelijk een compliment te maken. Dit geeft een ingang om verder te gaan.

Contact
Door begrip te tonen, houd ik het contact. Imke ervaart klachten. Ik kan niet voelen wat zij voelt. Als ik twijfel aan de ernst van haar klachten, wijs ik haar af en verlies ik het contact. Door erkenning te geven van de last die zij ervaart, voelt zij zich gehoord en blijven we in contact.

Leiden en volgen
Zieke leerlingen zijn gewend dat volwassenen bepalen wat goed voor ze is. Wij, als begeleiders, denken dat we weten wat goed voor ze is en kiezen voor de leidende rol. Door zelf een meer volgende houding aan te nemen, wordt een jongere gestimuleerd om de leiding te nemen.

Imke heeft in de toetsweek alle toetsen gemaakt. Ze heeft overzicht van wat er nog moet gebeuren en is doordrongen van het feit dat zij alles op alles moet zetten om het examen te halen. Dat geeft een mooie ingang om volgende week het gesprek mee te starten.

Over de auteur:
Ruerdtsje Halbertsma werkt als consulent bij Steunpunt Onderwijs Noord. Daarbij ondersteunt ze scholen bij het bieden van passend onderwijs  aan leerlingen met een fysieke beperking en langdurig zieke leerlingen. Als trainer Re-Fit werkt ze met leerlingen die verzuimen als gevolg van onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Vanuit een oplossingsgerichte benadering leren jongeren (weer) regie te nemen en balans te brengen in hun dagritme. Daarbij staat centraal dat je zonder het kennen van de medische oorzaak, toch tot een oplossing kunt komen.

 

Meer lezen? Bekijk de volgende websites:
www.steunpuntonderwijsnoord.nl
https://www.facebook.com/refitverzuimaanpak/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/in/schoolverzuim/

 

* De gebruikte naam is om privacyredenen gefingeerd.