Open de digitale versie van deze nieuwsbrief

Leiders met lef!

Het onderwijs vraagt juist nu om sterke leiders. In tijden van grote personeelskrapte, dreigende leerachterstanden als gevolg van corona, maar ook de aanhoudende groei van het speciaal onderwijs en geïndiceerde leerlingen, zijn leiders met lef nodig. Leiders die hun medewerkers koesteren en hen tegelijkertijd stimuleren om hun vakmanschap blijvend aan te scherpen.

In de collegereeks Leiderschap van het NOG laten vijf topsprekers van een afstandje hun licht schijnen op leiderschap in onderwijs en zorg. Vanuit een unieke invalshoek wordt er uitgezoomd op het begrip leiderschap, maar ook ingezoomd op de persoonlijke visie op leiderschap en de invloed die je hebt op je team of organisatie.
Download hier de flyer


Jongens zijn slimmer dan meisjes?

Uitspraken zoals deze kunnen hardnekkig blijven rondzingen in het onderwijs. Pedro de Bruyckere, onderzoeker, pedagoog en topspreker en o.a. co-auteur van Jongens zijn Slimmer dan Meisjes en De Jeugd is Tegenwoordig, streeft er steeds naar om moeilijke theorieën zo helder mogelijk te verklaren en te vertalen naar de onderwijspraktijk.

Tijdens de webinar Evidence Informed Onderwijs geeft hij inzicht in de stappen die je kunt volgen om ‘bullshit’ te ontmaskeren (of uit te vinden wat waar is) op het gebied van onderwijs.
Download hier de flyer Evidence Informed Onderwijs

 

 

 


Nog meer bullshit in het onderwijs

Of je het nu wilt of niet, in het onderwijs word je dagelijks bestookt met nieuwe boeken, artikelen, blogs of trainingen die allemaal prachtige beloftes doen. De boodschap die ze verkondigen klinkt vaak heel logisch. Toch is het nodig je af te vragen of deze informatiekanalen werkelijk de leerlingen en het onderwijs die verbetering gaan opleveren die ze beloven.

In de masterclass Onderwijsmythes neemt Paul Kirschner, onderwijsgoeroe van het eerste uur, je mee in een aantal mythes die behoorlijk hardnekkig hun ronde doen in het onderwijs. Legio onderwijsmythes komen aan de orde, afgewisseld met effectieve onderwijsconcepten en tips die ons helpen om minder vaak met iedere onderwijswind mee te waaien.
Download hier de flyer Onderwijsmythes

 

 


Specialistisch professionaliseren

Professionaliseren is veel meer dan een cursus volgen, een gezamenlijke studiedag doormaken, beleid vertalen naar teamdoelen of ambitie naar persoonlijke doelen. Wanneer onderwijspersoneel zich duurzaam blijft professionaliseren, betekent dit een kwaliteitsverbetering voor de school en daarmee een fijne(re) schooltijd voor en optimale ontwikkeling van de leerlingen.
Vooral binnen het specialistisch onderwijs is professionalisering een bittere noodzaak; om de mogelijkheden van deze leerlingen echt te vergroten hebben zij passend en
effectief onderwijs nodig.

Om die reden hanteert het Noordelijk Onderwijsgilde 8 kernwaarden voor haar scholingen:

  1. Hoge kwaliteit
  2. Praktijkgericht
  3. Specialistisch
  4. Wetenschappelijk onderbouwd
  5. Betrokken/ Persoonlijk
  6. Onderzoekend
  7. Gedreven voor de doelgroep
  8. Innovatief

Inschrijven kan via onze digitale leeromgeving Mijn-NOG.

Behoefte aan incompany scholing op maat?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@noordelijkonderwijsgilde.nl