Open de digitale versie van deze nieuwsbrief

Een cultuur van leren creëren

Het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG) stelt zich ten doel om leerlingen met speciale behoeften meer kansen te bieden door het realiseren van beter onderwijs. Dit willen wij bereiken door hoogwaardige specialistische professionalisering te organiseren die het vakmanschap van professionals verhoogt en aanzet tot een nieuwsgierige en onderzoekende houding.
In het specialistisch en passend onderwijs werken veel verschillende professionals samen om het beste uit de leerling te halen. Geen van die professionals was direct bij het betreden van het onderwijs als een volleerd vakman of meester. Sterker nog: dagelijks leren we bij in het onderwijs. Juist door samen te werken en ervaringen met elkaar te delen groeien we in onze professie. Dat is precies hoe wij professionalisering zien: kennis, vaardigheden en ervaringen delen binnen je beroepsgroep. Net zoals de oude gildes dit eeuwenlang deden, waarbij de gezel de kneepjes van het vak leerde en uitgroeide tot ervaren vakman of zelfs meester.

Wetenschap en praktijk

Het NOG werkt actief samen met wetenschappers, waardoor actuele inzichten uitgeprobeerd en onderzocht kunnen worden binnen verschillende typen onderwijs. Druk & Dwars (D&D), onder leiding van Prof. Dr. Laura Batstra, is daar een voorbeeld van. Het betreft een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het NOG en diverse Noordelijke gemeenten. Wij bieden eerlijke voorlichting omtrent ADHD en Druk & Dwars gedrag en ondersteuning aan ouders/verzorgers en professionals die deze gedragingen bij kinderen herkennen. Op deze manier hopen we psychiatrische diagnoses en behandelingen, waar mogelijk, te voorkomen opdat de specialistische hulp bewaard blijft voor kinderen en gezinnen waarbij sprake is van hardnekkige en complexe(re) problematiek.

Vooruitblik op 2021-2022

Samen met toonaangevende experts en docenten is ons nieuwe scholingsaanbod tot stand gekomen. De behoeften die er zijn binnen de dagelijkse onderwijspraktijk hebben mede tot dit aanbod geleid. Experts als Prof. Dr. Erik Scherder, Prof. Dr. Margrite Kalverboer, Charles Groenhuijsen, Mariëlle Bartholomeus, Dr. Pedro de Bruyckere, Prof. Dr. Paul Kirschner en Dr. Gregory Benner (vanuit Amerika) verzorgen onder andere scholingen in het komende schooljaar. Naast modules die gericht zijn op gedrag, didactiek of vakinhoud, bieden wij ook vele praktische scholingen aan. Muziek als Motivator gegeven door Jeroen Schipper of Lef met IT in je les! zijn daar voorbeelden van. Al onze scholingen zijn samengevoegd in ons nieuwe magazine. We zijn samenwerkingen aangegaan met de Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim, Bazalt, Kentalis, Stibco en vele andere. Mede hierdoor trachten we specialistische scholingen van hoge kwaliteit te garanderen.

Enthousiast over onze scholingen?

Alle inschrijvingen voor 1 juni 2021 ontvangen 10% korting. Inschrijven kan via onze digitale leeromgeving Mijn-NOG.
Behoefte aan incompany scholing op maat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@noordelijkonderwijsgilde.nl