Open de digitale versie van deze nieuwsbrief

Onderzoek naar interactie 
Leerling – leraar & teaminteractie

Onlangs hebben Prof. Dr. Laura Batstra en collega’s van het Noordelijk Onderwijsgilde een (NRO-)onderzoeksplan uitgewerkt om de Training Kernkwadranten ten aanzien van het leerkrachtdenken en -handelen bij storend leerlinggedrag in kaart te brengen.
In dit onderzoek wil men kijken of deze interventie helpt om:
a) stoornisdenken te verleggen naar meer denken in termen van interactie
b) de zelfeffectiviteit van leerkrachten te vergroten en
c) het praten over eigen en elkaars kwaliteiten, valkuilen en allergieën binnen de schoolcultuur te vergemakkelijken.
Zie teamscholing: Kernkwadranten

Wetenschap en praktijk

De afgelopen decennia overheerste het stoornisgebonden denken in onze samenleving. School is een plek waar problemen vaak het eerst ontstaan en van waaruit dan aangestuurd wordt op psychiatrisch onderzoek (e.g. Wienen, 2019). Met de invoering van Passend Onderwijs is gepoogd het denken in termen van ‘wat mankeert dit kind’ weer meer te vervangen door de vraag ‘wat heeft dit kind nodig’.
Het stoornisdenken blijkt echter hardnekkig. Dit staat passend onderwijs in de weg. Immers, wanneer leerkrachten bij problemen uitgaan van stoornissen en dus oorzaken in het kind, zullen ze zich minder bewust zijn van hun eigen invloed en mogelijkheden (Te Meerman et al., 2017). Dit vermindert mogelijk hun ervaren zelfeffectiviteit bij het omgaan met problemen in de klas.
Zie scholing: Stoornisdenken in het Onderwijs


Rekenen in ’t zml – Online

De laatste jaren wordt er binnen het ZML-onderwijs structureel gewerkt aan kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs. Het aanbod is enigszins verbreed met de komst van lesstofpakketten als ‘Rekenboog’.
Het aanbieden van kwalitatief goed rekenonderwijs binnen het ZML blijft echter een hele uitdaging. Theoretische kennis en de praktische benadering worden binnen deze module met elkaar vervlochten. De vragen die leven rondom kwalitatief goed rekenonderwijs binnen het ZML komen op praktische wijze aan bod.
Zie scholing: Rekenen in ’t zml


Hulp bij een keuze maken?

Open de Keuzehulp 2021-2021

 

 

Alle inschrijvingen voor 1 juni 2021 ontvangen 10% korting.
Inschrijven kan via onze digitale leeromgeving Mijn-NOG.

Behoefte aan incompany scholing op maat?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op: info@noordelijkonderwijsgilde.nl