Workshop, refereermiddag

Inspirerende thema's

Teken je gesprek

In gesprek gaan met een leer-ling en er op deze manier achter komen wat er in de leerling omgaat, is lang niet altijd makkelijk. Veel kinderen vinden het moeilijk om je te vertellen waar ze mee zitten of wat ze voelen. Kinderen ervaren een gesprek soms als bedreigend. Dan kan het helpen om je gesprek te ‘tekenen’.

Teken je gesprek

Inhoud:

Tijdens de workshop maak je kennis met de methode en uitgangspunten van Teken je gesprek. Door het gebruik van verschillende sjablonen krijg je samen met de leerling een heldere kijk op gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag.

Op een plezierige, praktische en compassievolle manier leer je gesprekken te tekenen én de leerling zichzelf te helpen. Want door het visualiseren van een gesprek krijgt de leerling inzicht en leert hij/zij zelf tot oplossingen te komen.

Doelen:

  • Kennismaking met de basisbeginselen van Teken je gesprek;
  • Beheersen van het sjabloon van Teken je gesprek;
  • Zelfinzicht en -oplossend vermogen van de leerling vergroten.

Overzicht:

Doelgroep: Alle onderwijsprofessionals
Schoolsoort: po/sbo/so/vso/pro
(Gast)docenten: Bianca Leeuwerke
Locatie: De Morra Drachten
Periode: Schooljaar 2021-2022
Data:
06/04
Tijdstip: 16:00 - 18:00 uur
Totale studielast: 4 uur (waarvan 2 zelfstudie-uren)
Opgave: www.mijn-nog.nl
Kosten: € 95,00 p.p.